Organizácie

Názov
Centrum sociálnych služieb Horelica
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň
Domov sociálnych služieb MÉTA
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA
Centrum sociálnych služieb Kamence
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA
Centrum sociálnych služieb PARK
Centrum sociálnych služieb Fantázia
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín
Spojená škola
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec
Spojená škola Kysucké Nové Mesto
Hotelová akadémia Žilina
Stredná zdravotnícka škola Žilina
Turčianske kultúrne stredisko Martin
Stredná odborná škola obchodu a služieb Dolný Kubín
Stredná odborná škola podnikania Žilina
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Čadca
Gymnázium Tvrdošín
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Obchodná akadémia Dolný Kubín
Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
Spojená škola Nižná
Gymnázium Ružomberok
Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín
Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo
Slovenské komorné divadlo Martin
Konzervatórium Žilina
Gymnázium M.M. Hodžu Liptovský Mikuláš
Krajská knižnica v Žiline
Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice
Centrum sociálnych služieb Slniečko
Stredná odborná škola Námestovo
Centrum sociálnych služieb EDEN
Stredná odborná škola dopravná
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Krajská hvezdáreň v Žiline
Spojená škola
Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca
Stredná odborná škola polytechnická
Považské múzeum v Žiline
Gymnázium Žilina Veľká Okružná
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina
Žilinský samosprávny kraj
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok
Stredná priemyselná škola technická, Martin
Liptovské múzeum v Ružomberku
Bábkové divadlo Žilina
Spojená škola Tvrdošín
Centrum sociálnych služieb ORAVA
Stredná priemyselná škola informačných technológií
Stredná odborná škola polytechnická
Gymnázium P. O. Hviezdoslava
Gymnázium Varšavská cesta 1
Centrum sociálnych služieb LÚČ
Centrum sociálnych služieb Terchová
Centrum sociálnych služieb ANIMA
Obchodná akadémia Ružomberok
Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš
Centrum sociálnych služieb STRANÍK
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina
Oravská knižnica A. Habovštiaka
Oravské kultúrne stredisko
Gymnázium Bytča
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Stredná odborná škola polytechnická
Obchodná akadémia Žilina
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina
Centrum sociálnych služieb Zákamenné
Centrum sociálnych služieb TAU
Kysucká galéria v Osčadnici
Kysucká knižnica v Čadci
Stredná odborná škola stavebná, Žilina
Kysucké múzeum v Čadci
Spojená škola Martin
Jazyková škola v Žiline
Spojená škola Žilina
Stredná odborná škola lesnícka
Spojená škola, Žilina - Bytčica
Stredná odborná škola strojnícka
HARMÓNIA - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok