Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7/2021/S Zmluva o výpožičke Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 Mládež pre Krista-Slovensko, občianske združenie 35510561 Iné 0,00 € 16.04.2021 17.04.2021 30.04.2022 16.04.2021 Ing. Prukner Viliam riaditeľ školy Zmluva
1/2021/S Zmluva o pripojení Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 Fibris, s.r.o. 36420212 Iné 1 200,00 € 21.01.2021 31.01.2023 28.01.2021 Ing. Prukner Viliam riaditeľ školy Zmluva
1/2021/Prevod Zmluva o prevod správy majetku Žilinského samosprávneho kraja Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Iné 0,00 € 11.06.2021 12.06.2021 08.06.2021 Ing. Viliam Prukner Zmluva
11/2021/S Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 Verejná informačná služba, spol.s.r.o. 36006912 Iné 0,00 € 30.08.2021 31.08.2021 30.08.2021 Ing. Prukner Viliam riaditeľ školy Zmluva
10/2021/S Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere kuchynského odpadu Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 Enviro ways s.r.o. 50520075 Iné 186,00 € 24.08.2021 23.08.2022 20.08.2021 Ing. Viliam Prukner riaditeľ školy Zmluva
4/2021/N Zmluva o nájme služobného bytu č. 2/2021 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 Ing. Edmund Hatiar Nájmy a prenájmy 2 362,92 € 28.01.2021 31.12.2021 05.02.2021 Ing. Viliam Prukner riaditeľ školy Zmluva
3/2021/N Zmluva o nájme služobného bytu č. 1/2021 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 Ing. Ján Lukačko Nájmy a prenájmy 1 670,64 € 28.01.2021 31.12.2021 05.02.2021 Ing. Viliam Prukner riaditeľ školy Zmluva
5/2021/N Zmluva o nájme bytu č. 3/2021 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 Anna Gibalová Nájmy a prenájmy 2 059,80 € 28.01.2021 31.12.2021 08.02.2021 Ing. Prukner Viliam riaditeľ školy Zmluva
9/2021/S Zmluva o dielo č. S1/2021 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 VÝŤAHY LM s.r.o. 51401193 Iné 0,00 € 31.05.2021 01.06.2021 30.05.2022 31.05.2021 Ing. Prukner Viliam riaditeľ školy Zmluva
1/2021/P Zmluva na dodávku potravín Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. 36394556 Iné 12 492,00 € 20.08.2021 21.08.2021 19.08.2022 20.08.2021 Ing. Prukner Viliam riaditeľ školy Zmluva
2/2021/P Zmluva na dodávku potravín Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 Mäso Liptov s.r.o. 50302931 Iné 8 449,10 € 20.08.2021 21.08.2021 19.08.2022 20.08.2021 Ing. Prukner Viliam riaditeľ školy Zmluva
3/2021/P Zmluva na dodávku potravín Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 COOP LC SEVER, a.s. 43873693 Iné 3 387,28 € 20.08.2021 21.08.2021 19.08.2022 20.08.2021 Ing. Prukner Viliam riaditeľ školy Zmluva
4/2021/P Zmluva na dodávku potravín Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 CBA VEREX, a.s. 31645704 Iné 3 846,83 € 20.08.2021 21.08.2021 19.08.2022 20.08.2021 Ing. Prukner Viliam riaditeľ školy Zmluva
5/2021/P Zmluva na dodávku potravín Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 INMEDIA, spol. s.r.o. 36019208 Iné 30 914,38 € 20.08.2021 21.08.2021 19.08.2022 20.08.2021 Ing. Viliam Prukner riaditeľ školy Zmluva
6/2021/P Zmluva na dodávku potravín Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 Mäso Liptov s.r.o. 50302931 Iné 23 637,86 € 11.10.2021 10.10.2022 08.10.2021 Ing. Viliam Prukner riaditeľ školy Zmluva
7/2021/P Zmluva na dodávku potravín Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 CBA VEREX, a.s. 31645704 Iné 2 945,04 € 15.10.2021 13.10.2021 14.10.2022 12.10.2021 Ing. Prukner Viliam riaditeľ školy Zmluva
8/2021/P Zmluva na dodávku potravín Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 FRUKTAL s.r.o. 31609121 Iné 16 975,98 € 14.10.2021 13.10.2021 13.10.2022 12.10.2021 Ing. Prukner Viliam riaditeľ školy Zmluva
13/2021/S Zmluva č. 75/2021 o poskytnutí finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 Slovenský strelecký zváz 00603341 Iné 5 000,00 € 18.10.2021 19.10.2021 31.12.2021 18.10.2021 Ing. Prukner Viliam riaditeľ školy Zmluva
3/2021/Prax Zmluva č. 31/2021/2022 o zabezpečení odborného výcviku pre žiakov Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 IKEA Industry Slovakia s.r.o., odštepný závod Jasná 2020295728 Iné 0,00 € 28.09.2021 29.09.2021 30.06.2022 29.09.2021 Ing. Viliam Prukner riaditeľ školy Zmluva
8/2021/S Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 LDcentrum Computers s.r.o. 50097768 Iné 1 566,00 € 21.04.2021 22.04.2021 21.04.2022 21.04.2021 Ing. Viliam Prukner riaditeľ školy Zmluva
6/2021/N Nájomná zmluva č. 6/2021 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 Ing. Jozef Latinák Nájmy a prenájmy 1 041,12 € 16.06.2021 17.06.2021 30.06.2021 18.06.2021 Ing. Viliam Prukner riaditeľ školy Zmluva
12/2021/S Mandátna zmluva Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 GAJOS, s.r.o. 36376981 Iné 1 529,28 € 31.08.2021 31.08.2023 30.08.2021 Ing. Viliam Prukner riaditeľ školy Zmluva
1/2021/KZ Kolektívna zmluva Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 Základná organizácia Odborového zväzu Iné 0,00 € 15.01.2021 31.12.2021 15.01.2021 Ing. Prukner Viliam riaditeľ školy Zmluva
4/2021/S Dodatok ku zmluve č. 28/2019/2020 o prenájme zariadenia Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 FIMLUX, s. r. o. 44664737 Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.01.2021 18.01.2021 25.01.2021 Ing. Viliam Prukner riaditeľ školy Zmluva
1/2021/N Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2017 zo dňa 30.12.2016, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 11.01.2018, Dodatku č. 2 zo dňa 10.01.2019, Dodatku č. 3 zo dňa 20.11.2019 a Dodatku č. 4 zo dňa 12.12.2019 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. 36669105 Nájmy a prenájmy 775,44 € 12.01.2021 31.12.2021 26.01.2021 Ing. Viliam Prukner riaditeľ školy Zmluva
2/2021/N Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2017 zo dňa 30.12.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.12.2018, Dodatku č. 2 zo dňa 20.11.2020 a Dodatku č. 3 zo dňa 10.12.2019 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 Juraj Jurčo & syn s.r.o. 44836481 Nájmy a prenájmy 660,12 € 22.01.2021 31.12.2021 26.01.2021 Ing. Viliam Prukner riaditeľ školy Zmluva
1/2021/Prax Dodatok č. 4 k zmluve č. 13/2017/2018 (R/300/01/18-18/32/OO) Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 LESY Slovenskej republiky, š.p. OZ Semenoles 36038351 Iné 0,00 € 31.05.2021 31.12.2021 08.06.2021 Ing. Viliam Prukner riaditeľ školy Zmluva
2/2021/Prax Dodatok č. 3/2021/2022 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 Komposesorát a urbariát Pozemkové spoločenstvo Kráľova Lehota 00630781 Iné 0,00 € 21.09.2021 23.09.2021 30.06.2022 22.09.2021 Ing. Prukner Viliam riaditeľ školy Zmluva
5/2021/Prax Dodatok č. 2/2021/2022 ku zmlive č. 9/2017/2018 o zabezpečení odborného výcviku pre žiakov Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 Kontrakting krov hrou, s.r.o. 36409367 Iné 0,00 € 28.09.2021 29.09.2021 29.09.2021 Ing. Viliam Prukner riaditeľ školy Zmluva
9/2021/N Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytovných priestorov č. 11/2020/N Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 Dušan Sopko 41734645 Iné 122,28 € 13.09.2021 14.09.2021 13.09.2021 Ing. Prukner Viliam riaditeľ školy Zmluva
1 2 »