Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
00151700 ALLIANZ-Sl.pois. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151882 Centrum vedecko-technických informácií SR Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava
00157660 IUVENTA-Slovenský inštitút mládeže Karloveská 64 842 58 Bratislava
00158615 Spojená škola Hlavná 2 010 09 Žilina
00158623 Spojená škola Hlinská 31, 010 01 Žilina
00158623. Hotelová akadémia Hlinská 31, 010 01 Žilina
00164615 Národné osvetové centrum Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava
00164631 Univerzitná knižnica v Bratislave Michalská 1, 81417 Bratislava
00164682 Štátna vedecká knižnica v Prešove Hlavná 2920/99, 08189 Prešov
00165182 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1
00165361 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Limbová 12, 833 03 Bratislava
00165387. Národné centrum zdravotníckych informácií Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
00166197 Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3, 82467 Bratislava 26
00178594 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc Michalská 1, 81417 Bratislava
00179027 Matica Slovenská Nám. J. C. Hronského 1, 03652 Martin
00179159 Tranoscius a.s. Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
00321796 Mesto Žilina Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
00397563 Žilinská univerzita Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
00397865 Farmaceutická fakulta UK Odbojárov 10, 832 32 Bratislava
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »