Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa
35763329 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 83102 Bratislava
34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
2 RNDr. Vojtech Rušin, Drsc Tatranská Lomnica 135, 059 60 Vysoké Tatry
34624465 Robert Karniš - Ahhoy Na brázdach 645/16, 962 31 Sliač
47232480 RTVS Mlynská dolina, 84545 Bratislava
00586421 Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
17055270 SANET Vazovova 5, 81269 Bratislava
31405851 Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. Priemyselná 14,01001 Žilina
00416193 SČK, územný spolok Žilina Moyzesova 38, 010 01 Žilina
36430617 Seidl s.r.o. J. Sklenára 15, 010 01 Žilina
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
47582316 SIEDL, s.r.o. Tulská 2980/30, 010 08 Žilina
47982594 Silvia Hodálová - VIUSS Zimná 3271/6, 821 02 Bratislava
36751804 SIRS - Development, a.s. Framborská 12, 010 01 Žilina
36408972 SK-technik, s.r.o. Jaseňová 3223/36, 010 01 Žilina
47024071 Sketch, s.r.o. Tomášikova 26, 82101 Bratislava
31396763 ŠKOLEX, spol. s r.o. Horárska 12, 821 09 Bratislava
35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
31870341 SlovDidac Staromlynská 2, 949 01 Nitra