Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
1-2021 Dodatok Č. 5 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.10.2007 Krajská knižnica v Žiline 00185752 PEMA, spol. s r.o. 31646883 Nájmy a prenájmy 5 391,96 € 07.01.2021 08.01.2021 08.01.2021 07.01.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
2-2021 Dohoda o dlhodobej výpožičke (2021) uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v platnom a účinnom znení „Občiansky zákonník“ a v zmysle zák. č. 126/2015 Z. z. o knižniciach Krajská knižnica v Žiline 00185752 Brána poznania 37972626 Kultúra, média, tlač 406,73 € 10.01.2021 11.01.2021 07.01.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
3-2021 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra Krajská knižnica v Žiline 00185752 Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 7 004,00 € 01.01.2021 02.01.2021 31.12.2021 12.01.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
5-2021 Zmluva o poskytovaní upgrade a update knižnično-informačného systému Clavius Krajská knižnica v Žiline 00185752 MS-SOFT, s.r.o. 44832621 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 025,60 € 16.02.2021 17.02.2021 16.02.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
6-2021 KOLEKTÍVNA ZMLUVA Krajská knižnica v Žiline 00185752 Základná organizácia Odborového zväzu v Krajskej knižnici v Žiline Iné 0,00 € 19.02.2021 01.03.2021 31.12.2021 22.02.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
8-2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-511-00492 uzatvorená v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej Krajská knižnica v Žiline 00185752 Fond na podporu umenia 42418933 Iné 28 000,00 € 24.03.2021 07.04.2021 30.06.2022 06.04.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
7-2021 DOHODA O SPOLUPRÁCI uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb. Krajská knižnica v Žiline 00185752 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 Kultúra, média, tlač 0,00 € 01.04.2021 02.04.2021 31.03.2023 01.04.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
9-2021 DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Č. 20-513-02144 Krajská knižnica v Žiline 00185752 Fond na podporu umenia 42418933 Kultúra, média, tlač 5 000,00 € 15.04.2021 17.04.2021 30.06.2021 15.04.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
10-2021 Oznámenie o zmene ceny na servis a revízie výťahov a eskalátorov Krajská knižnica v Žiline 00185752 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 Iné 24,62 € 06.04.2021 01.04.2021 04.05.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
11-2021 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe žiakov uzatvorená v súlade so zákonom MŠVVaŠ SR č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a prípave Krajská knižnica v Žiline 00185752 Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris 36137430 Iné 0,00 € 24.05.2021 24.05.2021 04.06.2021 24.05.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
12-2021 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe žiakov uzatvorená v súlade so zákonom MŠVVaŠ SR č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a prípave Krajská knižnica v Žiline 00185752 Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris 36137430 Iné 0,00 € 24.05.2021 24.05.2021 04.06.2021 24.05.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
13-2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-513-02771 uzatvorená v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. Krajská knižnica v Žiline 00185752 Fond na podporu umenia 42418933 Kultúra, média, tlač 5 000,00 € 25.05.2021 31.05.2021 31.12.2021 28.05.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
14-2021 DAROVACIA ZMLUVA č. 1/ 2021 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení Krajská knižnica v Žiline 00185752 Občianske združenie BONITA – poľská jazyková škola 53042433 Kultúra, média, tlač 0,00 € 31.05.2021 01.06.2021 31.05.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
15-2021 Zmluva o poskytnutí grantu č. NM21_131 Krajská knižnica v Žiline 00185752 Nadácia Pontis 31784828 Iné 70,00 € 28.05.2021 01.06.2021 21.06.2021 01.06.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
16-2021 Dohoda č. 21/25/010/5 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona Č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov Krajská knižnica v Žiline 00185752 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina 30794536 Iné 0,00 € 08.06.2021 01.07.2021 31.12.2021 08.06.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
17-2021 ZMLUVA O DIELO č. 17-2021 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Z. z (Autorského zákona). Krajská knižnica v Žiline 00185752 Emília Antolíková Kultúra, média, tlač 150,00 € 16.06.2021 17.06.2021 26.06.2021 16.06.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
18-2021 ZMLUVA O DIELO č. 18-2021 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Z. z (Autorského zákona). Krajská knižnica v Žiline 00185752 Marie Šedá Kultúra, média, tlač 150,00 € 16.06.2021 17.06.2021 26.06.2021 16.06.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
19-2021 ZMLUVA O DIELO č. 19-2021 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Z. z (Autorského zákona). Krajská knižnica v Žiline 00185752 Norbert Végh Kultúra, média, tlač 150,00 € 16.06.2021 17.06.2021 26.06.2021 16.06.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
20-.2021 ZMLUVA O DIELO č. 20-2021 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Z. z (Autorského zákona). Krajská knižnica v Žiline 00185752 Alena Javorková Kultúra, média, tlač 150,00 € 16.06.2021 17.06.2021 26.06.2021 16.06.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
21-2021 Kúpna zmluva č.258/2021 Krajská knižnica v Žiline 00185752 Mesto Žilina 00321796 Iné 0,00 € 11.06.2021 16.06.2021 16.06.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
22-2021 Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie číslo 96/2021 - OSKSCRMR/2021 Krajská knižnica v Žiline 00185752 Mesto Žilina 00321796 Kultúra, média, tlač 2 500,00 € 24.06.2021 25.06.2021 15.11.2021 28.06.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
23-2021 Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie číslo 114/2021 - OSKSCRMR/2021 Krajská knižnica v Žiline 00185752 Mesto Žilina 00321796 Kultúra, média, tlač 2 250,00 € 24.06.2021 25.06.2021 30.11.2021 28.06.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
24-2021 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov. Číslo dodatku č.1 k zmluve SK/FMP/11b/03/013- Z/D-01 Krajská knižnica v Žiline 00185752 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Kultúra, média, tlač 2 750,00 € 10.05.2021 30.06.2021 30.07.2021 02.07.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
25-2021 DAROVACIA ZMLUVA uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení Krajská knižnica v Žiline 00185752 SK-technik, s.r.o. 36408972 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 96,00 € 15.07.2021 16.07.2021 15.07.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
26-2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-05571 uzatvorená v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z.o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej Krajská knižnica v Žiline 00185752 Fond na podporu umenia 42418933 Kultúra, média, tlač 15 000,00 € 09.08.2021 10.08.2021 30.06.2022 03.08.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
27-2021 DOHODA o zabezpečení odbornej praxe žiakov uzatvorená v súlade so zákonom MŠWaŠ SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave Krajská knižnica v Žiline 00185752 Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris 36137430 Iné 0,00 € 03.09.2021 06.09.2021 17.09.2021 17.09.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
28-2021 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe žiakov uzatvorená v súlade so zákonom MŠWaŠ SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave Krajská knižnica v Žiline 00185752 Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris 36137430 Iné 0,00 € 03.09.2021 06.09.2021 17.09.2021 17.09.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
29-2021 Dohoda o čerpaní finančných prostriedkov vo výške 767,96 Eur (20 000 CZK) z daru Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky Krajská knižnica v Žiline 00185752 Český spolok Bratislava Kultúra, média, tlač 767,96 € 06.09.2021 07.09.2021 31.12.2022 27.09.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
30-2021 DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami: Krajská knižnica v Žiline 00185752 PRIMUS spol. s r.o. 31632548 Iné 50,00 € 06.10.2021 07.10.2021 06.10.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
31-2021 Dohoda č. 21/25/010/50 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Krajská knižnica v Žiline 00185752 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina 30794536 Iné 0,00 € 27.10.2021 01.01.2022 31.12.2022 02.11.2021 Mgr. Katarína Šušoliaková riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Zmluva
1 2 »