Kontakt

Centrum sociálnych služieb Zákamenné


Ulica Vyšný koniec 559/55
029 56 Zákamenné

E-mail: dsszakam@vuczilina.sk