Kontakt

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA


Sv. Gorazda 2978/3
010 08 Žilina

E-mail: michaela.ozaniakova@vuczilina.sk