Kontakt

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina


Karpatská 8,9
010 08 Žilina

Telefón: 041/5252554
E-mail: ddkarpatska8@vuczilina.sk