Kontakt

Centrum sociálnych služieb LÚČ


Hlboká cesta 1635/7
010 01 Žilina

Telefón: 041/7234993
E-mail: cssluctvrdonova@vuczilia.sk