Kontakt

Krajská hvezdáreň v Žiline


Horný Val 20
01242 Žilina

E-mail: evaneubauerova@vuczilina.sk